Pelkäävien potilaiden hoito ja hoidot nukutuksessa

Tutkimuksien mukaan jopa puolet aikuisista ja lapsista ilmoittaa pelkäävänsä hammashoitoa. Hoitoon hakeutumista estävää pelkoa esiintyy n. 5–20 %:lla väestöstä.

Aikuisten pelko-ongelmien takana on usein tuntemattoman paikan tai tilanteen pelko. Nämä pelot voivat sisältyä myös hammashoitotilanteeseen. Aikuisista suurin osa kertoo pelko-ongelmiensa johtuvan lapsuusvuosina koetusta hammashoidosta.

Pelon voittamiseksi voi riittää pelkästään vastaanottoon ja hammaslääkäriin tutustuminen sekä hammashoitotoimenpiteistä ja välineistä keskusteleminen ennakkoon. Mikäli pelko kohdistuu nimenomaan kipuun, on olennaista luonnollisesti kivun välttäminen. Oikealla tekniikalla puudutus voidaan tehdä lähes kivuttomasti siveltävää pintapuudutetta apuna käyttäen.

Pelon poistamiseksi voidaan käyttää esilääkitystä, joka annetaan tablettimuodossa ennen toimenpidettä. Tavoitteena on saada potilas rentoutumaan ja vapautumaan pelon tunteesta.

Mikäli pelko on niin hankalaa, että se estää jopa hoitoon hakeutumisen voi ainoaksi mahdollisuudeksi jäädä ns. kevytnukutuksessa tai nukutuksessa tehty hammashoito. Muistikuvia toimenpiteestä ei jää ja kotiin voi lähteä saattajan kanssa pian toimenpiteen päätyttyä.