Protetiikka ja purennan kuntoutus

Hammasproteesilla korvataan puuttuvia tai vaurioituneita hampaita. Hoidon tavoite on saada aikaan riittävä ja hyvin toimiva purenta. Samalla on mahdollista tehdä hampaisto myös esteettisesti kauniiksi ja antaa tukea kasvoille ja huulille.

Hammaspuutokset pyritään ensisijaisesti korvaamaan kiinteillä, omien hampaiden kaltaisilla kruunu- ja siltaproteeseilla. Nämä proteesit kiinnitetään omiin jäljellä oleviin hyväkuntoisiin juuriin tai viereisiin hampaisiin. Tarvittaessa tukena voidaan käyttää leukaluuhun asennettuja keinojuuria eli implantteja.

Myös irtoproteeseja voidaan käyttää hammaspuutosten korvaamiseen. Ne ovat käyttökelpoisia vaihtoehtoja silloin, kun leuasta puuttuu useita hampaita tai leuka on kokonaan hampaaton. Irtoproteesit ovat yleensä kustannuksiltaan kiinteitä edullisempia. Kokoproteesien pysyvyyttä voidaan parantaa leukaluuhun asetettavilla implanteilla, joihin proteesi voidaan napsauttaa kiinni.

Hyvä yhteistyö korkeatasoisen hammaslaboratorion kanssa on proteettisessa hoidossa välttämätöntä.

› www.hammastekniikka.com